Công Ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản Seaspimex VietNam

Địa chỉ : 51/14 Hòa Bình, phườngTân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại :39611655 - 39611660 

 Fax : +84.8. 39611644

Web : http://seaspimex.com.vn/ 

Email:  bhmarketing@seaspimex.vnn.vn

Form Liên Hệ