TIN VỀ CÔNG TY

SPV - MÃ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY SEASPIMEX
SPV - MÃ CHỨNG KHOÁN CÔNG TY SEASPIMEX

Từ 05/01/2017 Seaspimex được cấp GCN và mã CK

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C
CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C

Chương trình diễn ra từ ngày 19 -25/12/2016

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ LOTTER MART
CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ LOTTER MART

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ SẢN PHẨM TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ LOTTER MART

Chương trình dùng thử sản phẩm
Chương trình dùng thử sản phẩm "Cá Ngừ Ngâm Dầu" tại hệ thống siêu thị Lotter Mart

Chương trình dùng thử sản phẩm "Cá Ngừ Ngâm Dầu" tại hệ thống siêu thị Lotter...

Thư xin lỗi của Báo Người Đưa Tin đến Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản SEASPIMEX
Thư xin lỗi của Báo Người Đưa Tin đến Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản SEASPIMEX

Thư xin lỗi của Báo Người Đưa Tin đến Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thủy Đặc...

Chương trình mini game của Seaspimex
Chương trình mini game của Seaspimex

Chương trình mini game của Seaspimex diễn ra từ 11/01/2016 - 07/02/2016

Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Đồng Nai
Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Đồng Nai

Hội Chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Đồng Nai diễn ra từ ngày 29/09/2014 đến...