ĐÔNG LẠNH

Cá Hồi Fillet

Mã sản phẩm : Fillet Salmon

Giá : 75.600 VND

Giá chưa bao gồm 5% VAT