category

To build a large fishing center in Khanh Hoa

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc cụ thể với Bộ NN&PTNT để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa kế hoạch trung hạn năm 2016 – 2020; Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện lựa chọn đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, dự án đầu tư.

Được biết, theo Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả nước sẽ hình thành 5 trung tâm nghề cá ở các vùng trọng điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ. Trong đó, Khánh Hòa được đánh giá là tỉnh hội tụ đủ các tiêu chí để xây dựng trung tâm nghề cá khu vực.