nen-tren
song
water
ghe
ca
thit
lon-xx
ta-bi-lu
chu-sp
seap
la
bg-xuong

Giới thiệu

  • phay
  • TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN - SEASPIMEX VIET NAM Cách đây hơn 30 năm, ngày 01-09-1983, Công ty XNK Thủy Đặc Sản - SEASPIMEX VIETNAM- được hình thành trên cơ sở tách P.Kinh Doanh của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – SEAPRODEX VIET NAM – đánh dấu một bước phát triển lớn mạnh của Tổng Công ty Thủy sản nói riêng và Ngành thủy sản lúc bấy giờ nói chung.

  • Chi tiết
bg-fo