Danh mục

TBCĐ NĂM 2021

1/ Transimex và Seaspimex ký kết hợp tác chiến lược  …

21/05/2021

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2020

1/Thông Báo 114/20/TB/TĐS/HĐQT ( V/v chi trả cổ tức 2019 .. )   …

15/12/2020

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2019

8/ Thông báo 46/19/TB/TĐS/HĐQT     ( V/v chi trả cổ tức năm…

05/12/2019

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2018

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018     (12-04-2018…

05/12/2018

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ( Kể từ…

05/12/2017

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2016

Hoàn Tât Thủ Tục Bàn Giao Khu Đất tại số 213…

05/12/2016

Xem thêm

TBCĐ NĂM 2015

Báo Cáo Thường Niên Năm 2015 ĐƠN KIẾN NGHỊ TẬP…

05/12/2015

Xem thêm