Danh mục

BỮA SÁNG DINH DƯỠNG CÙNG SEASPIMEX

DINH DƯỠNG CHO BỮA SÁNG VĂN PHÒNG BẬN RỘN
Chương trình dùng thử bữa sáng dinh dưỡng MIỄN PHÍ của SPM tại các doanh nghiệp


Đối tượng tham gia: Tất cả các quý khách hàng, đặc biệt nhân viên văn phòng mong muốn được trải nghiệm chất lượng khác biệt của sản phẩm SPM ( nhóm trên 5 người)
Thực đơn: Sanwich Cá Ngừ
Thời gian: Bữa sáng– thời gian phục vụ trong 15 phút (tùy theo thời gian của quý khách hàng)
Yêu cầu: Công ty tham gia đăng ký miễn phí thông tin trên facebook SPM. 

Thời gian tham gia chương trình: từ ngày 15/3 – 30/4/2017Share