Danh mục

NĂM 2021 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

 

1/ Họ và tên cổ đông:  BÙI THU DUNG 

 

Số CCCD: 001171012247

 

Địa chỉ thường trú:

Tổ 14, Cầu Diễn, Nam Từ Liên, Hà Nội

.

Địa chỉ hiện tại: Chung cư An Sinh B, Tòa B, Phòng 1701, Mỹ Đình, Cầu Diễn, Nam Từ Liên, Hà Nội

 

Số cổ phần sở hữu:     1050      cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 22/12/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  12/1/2022 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

GĐN CẤP LẠI  SỔ CHỨNG NHẬN SỠ HỮU CỔ PHẦN  ( 22-12-2021 22:25 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC   ( 22-12-2021 22:27 )

 

 

2/ Họ và tên cổ đông:  ĐỖ THỊ THẮM 

 

Số CMND: 022778595

 

Địa chỉ thường trú:

5/2 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

.

Địa chỉ hiện tại: 5/2 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

 

Số cổ phần sở hữu:     6690      cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 14/6/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  05/7/2021 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

– GDN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN  ( 14-06-2021 12:21 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC  ( 14-06-2021 12:22 )

 

3/ Họ và tên cổ đông:  ĐOÀN VĂN TUẤN

 

Số CMND: 023748699

 

Địa chỉ thường trú:  A16, Cx Lam Sơn,  Nguyễn Oanh, F17, Quận Gò Vấp, TP.HCM .

 

Địa chỉ hiện tại: A16, Cx Lam Sơn,  Nguyễn Oanh, F17, Quận Gò Vấp, TP.HCM .

 

Số cổ phần sở hữu:     20.000      cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 15/04/2021

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  23/4/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  14/5/2021 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

GDN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN   ( 23-04-2021 22:21 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC   ( 23-04-2021 22:20 )

 

 

4/ Họ và tên cổ đông:  NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

 

Số CMND: 052179000191

 

Địa chỉ thường trú:  47/19 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q2 , TP.HCM .

 

Địa chỉ hiện tại: 47/19 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q2 , TP.HCM .

 

Số cổ phần sở hữu:                        cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 15/04/2021

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  23/4/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  14/5/2021 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

GDN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN   ( 23-04-2021 22:18 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC   ( 23-04-2021 22:17 )

 

5/ Họ và tên cổ đông:  NGUYỄN THANH HUYỀN

 

Số CMND: 023860416

 

Địa chỉ thường trú:  Số 6 Đặng Tất, phường Tân Định, Q1 , TP.HCM .

 

Địa chỉ hiện tại: Số 6 Đặng Tất, phường Tân Định, Q1 , TP.HCM .

 

Số cổ phần sở hữu: 21600 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 03/02/2021

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  1/3/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  19/3/2021 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

GDN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN    ( 01-03-2021 17:10 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC   ( 01-03-2021 17:12 )

 

 

6/ Họ và tên cổ đông: HÀ BĂNG TÂM

 

Số CMND: 012293639

 

Địa chỉ thường trú: 126 Tổ 6 Cụm 2 Calmette , phường Ngọc Hà , Quận Ba Đình – HN

 

Địa chỉ hiện tại: CH 3404  Tòa P10 – KĐT  Times city , phường Mai Động , Quận Hoàng Mai , Hà Nội

 

Số cổ phần sở hữu: 11470 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 09/01/2021

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  13/1/2021

 

Ngày dự kiến in lại sổ:  2/2/2021 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

GDN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN    ( 23-01-2021 15:12 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC   ( 23-01-2021 15:14 )