Danh mục

NĂM 2022 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ Họ và tên cổ đông:  THÁI HÚY 

Số CCCD : 052040000026

 

Địa chỉ thường trú:

Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàng Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ hiện tại:

Ngõ 254, ngách 71/1, số 9, phố Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Số cổ phần sở hữu:     3.150      cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 20/6/2022

Ngày dự kiến in lại sổ:  11/7/2022 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

 

2/ Họ và tên cổ đông:  LÊ VĂN ĐẠT 

Số CMND: 013008454

Số CCCD : 036074006612

 

Địa chỉ thường trú:

22 ngõ 20, phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ hiện tại:

20 Mạc Thị Bưởi , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Số cổ phần sở hữu:     20.250      cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 28/3/2022

Ngày dự kiến in lại sổ:  18/4/2022 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

 

GĐN CẤI LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỠ HỮU CỔ PHẦN   ( 28-3-2022 11:33 )

CÁC THÔNG TIN KHÁC  ( 28-3-2022 11:34 )