Danh mục

NĂM 2020 – NIÊM YẾT THÔNG TIN MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ Họ và tên cổ đông: NGUYỄN MẠNH HÀ

 

Số CMND: 023035151

 

Địa chỉ thường trú: 79/5X4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 349/5 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 700 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 24/10/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  09/12/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 29/12/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

GDN CAP LAI SO CNCP NMHa   ( 09-12-2020 14:00 )

 

Thong tin khac  ( 09-12-2020 14:05 )

 

2/ Họ và tên cổ đông: TRẦN QUANG

 

Số CMND: 023313989

 

Địa chỉ thường trú: 1/23 Calmette , phường Nguyễn Thái Bình , Q1 – TP.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 1/23 Calmette , phường Nguyễn Thái Bình , Q1 – TP.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 7350 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 24/9/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  28/9/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 16/10/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 28-09-2020 18:14 )

 

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 28-09-2020 18:15 )

 

3/ Họ và tên cổ đông: TRƯƠNG MẪN CHI

 

Số CMND: 025666676

 

Địa chỉ thường trú: 42/3 Khu phố 3 , phường Tân Thuận Tây, Q7 – TP.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: W1 – 2103 Sunrice City 25 Nguyễn Hữu Thọ , Q7 – TP.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 5200 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 31/8/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  04/9/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 25/9/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 04-09-2020 22:12 )

 

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 04-09-2020 22:13 )

 

4/ Họ và tên cổ đông: VÕ MINH TRÍ

 

Số CMND: 011608897

 

Địa chỉ thường trú: F111 Z10 tập thể Bách Khoa – Hà Nội

 

Địa chỉ hiện tại: Nhà số 02 , khu nhà hỗn hợp 229 Phố Vóng NBT-HN

 

Số cổ phần sở hữu: 8100 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 18/8/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ:  01/9/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 22/9/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 01-09-2020 14:22 )

 

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 01-09-2020 14:23 )

 

5/ Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Số CMND: 022389144

 

Địa chỉ thường trú: 0408 A3 chung cư BMC, 422 Võ Văn Kiệt , Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

 

Địa chỉ hiện tại:0408 A3 chung cư BMC, 422 Võ Văn Kiệt , Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 1500 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 17/7/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 23/7/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 12/8/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 23-07-2020 23:33 )

 

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 23-07-2020 23:35 )

 

6/ Họ và tên cổ đông: NGÔ SỸ ANH

 

Số CMND: 038065006455

 

Địa chỉ thường trú: 6/20 Cách mạng Tháng 8, Phường bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 6/20 Cách mạng Tháng 8, Phường bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 7360 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 14/7/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 17/7/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 06/8/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 17-07-2020 14:43 )

 

– CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 17-07-2020 14:44 )

 

7/ Họ và tên cổ đông: NGUYỄN HỒNG QUANG

 

Số CMND: 022797150

 

Địa chỉ thường trú: 35/8 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 35/8 Nguyễn Văn Đậu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 20.920 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 30/6/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 08/7/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 29/7/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).

– GĐN CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN      ( 08-07-2020 15:17 )

 

 CÁC THÔNG TIN KHÁC     ( 08-07-2020 15:18 )

 

8/ Họ và tên cổ đông: LÊ KIM PHƯỢNG

 

Số CMND: 022944186

 

Địa chỉ thường trú: 73/26 ( 274/10 ) Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Địa chỉ hiện tại: 562/21 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

 

Số cổ phần sở hữu: 1.350 cổ phần

 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP

 

Ngày cổ đông đăng thông báo mất sổ: 21/6/2020

 

Ngày Công ty nhận được thông báo mất sổ: 30/6/2020

 

Ngày dự kiến in lại sổ: 23/7/2020 (nếu không phát sinh tranh chấp, khiếu nại).