Danh mục

Quảng Bình: Sản lượng thuỷ sản tăng 8,4% so cùng kỳ

Thông tin từ Sở NN&PTNT cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở tỉnh đạt khá cao so với cùng kỳ.

Dự ước sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng trong tháng 2, được 2.895 tấn; 2 tháng đạt 5.429,4 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ.

Trong đó: sản lượng thủy sản khai thác biển 2 tháng đạt 4.357 tấn, tăng 7,3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 1.072,3 tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu được 39 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ.

Một số địa phương có sản lượng thủy sản tăng cao là, Bố Trạch 1.780 tấn, huyện Quảng Trạch đạt 1.460 tấn, Đồng Hới 1.130 tấn…