Danh mục

ĐỒNG THÁP: NÔNG DÂN THU HOẠCH DỨT ĐIỂM 588 HA TÔM CÀNG XANH

Tính đến ngày 4/3/2015, nông dân huyện Tam Nông đã thu hoạch dứt điểm 588 ha tôm càng xanh của vụ nuôi năm 2014, đạt tổng sản lượng trên 812 tấn tôm thương phẩm.
Thương lái thu mua giá từ 192.000 – 220.000 đồng/kg (loại 30 con/kg).
Đến nay, có 15 hộ ở xã Phú Thọ, Phú Thành B và TT.Tràm Chim đã thả nuôi được 46,8 ha tôm càng xanh. Đàn tôm đạt từ 30 đến 60 ngày tuổi và đang phát triển tốt.