Đùi Ếch Đông Lạnh – Kiểu Classic

Tên Sản Phẩm Đùi Ếch Đông Lạnh - Kiểu Classic

Kích cỡ 4/6; 6/8; 8/12; 13/15; 16/20; 21/25; 26/30; 31/40 pcs / lb

Đóng gói IWP/ IQF

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!