Bạch Tuộc Cắt Sống Đông Lạnh

Tên Sản Phẩm Bạch Tuột Cắt Sống Đông Lạnh

Kích Cỡ 1.0-1.5; 1.3-1.8; 1.5-2.0; 2.0-3.0

Đóng Gói 1kg/ pack x 10 / carton
2kg / block x 7 / carton

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!