Bạch Tuộc Nguyên Con Đông Lạnh

Tên Sản Phẩm Bạch Tuột Nguyên Con Đông Lạnh

Loại Một Da/ Hai Da

Khu Vực Đánh Bắt Vùng Biển Ba Tri

Kích Cỡ 10-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80 up pcs/kg

Đóng Gói IQF or BQF

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!