Cá Ngừ Ngâm Dầu

Tên Sản Phẩm: Cá Ngừ Cắt Khúc Ngâm Dầu

Trọng Lượng: 185gr; 1800gr

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!