OUR STORY

1986

1989

2001

2002

Now

Xí Nghiệp Thủy Sản Ba Tri được thành lập từ năm 1986 từ liên doanh giữa tỉnh Bến Tre và Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Đặc Sản Thành Phố Hồ Chí Minh với tên gọi đầu tiên là Xí Nghiệp Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu.

Xí Nghiệp được nhập lại với công ty Thủy Sản Ba Tri thành Công ty Liên Doanh Thủy Sản Ba Tri

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre chuyển nhượng vốn góp liên doanh quyền sở hữu về cho Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Đặc Sản

Sau khi Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Đặc Sản được cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, Xí nghiệp trở thành chi nhánh của Công ty Cổ Phần Thủy Đặc Sản.

Xí nghiệp đã và đang phát triển và giới thiệu các sản phẩm thủy sản chất lượng cao cho thị trường thế giới.