Thịt Ghẹ Đông Lạnh

Tên Sản Phẩm Thịt Ghẹ Đông Lạnh

Tên Khoa Học Portunus Haanii

Kích Cỡ Mega (7g up); Colossal (4-7g); Lump (2-4g); Jumbo Lump (1-2g); Super Lump (less than 1g); Special (body meat)

Đóng Gói 1 lb / tray vacuum pack x 20 / carton

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!