Xúc Xích Thánh Gióng 35g x 5

Tên Sản Phẩm Xúc Xích Heo Thánh Gióng

Trọng Lượng Tịnh (20gr x 5)/pack; (35gr x 5)/pack; (35gr x 10)/pack

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!