Xúc Xích Heo 40g x 10

Tên Sản Phẩm: Xúc Xích Heo 40g x 10

Trọng Lượng (40gr x 3)/pack; (40gr x 5)/pack; (40gr x 10)/pack; (70gr x 5)/pack.

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn cho mặt hàng này!